696 VE 375 SAYILI KHK GEÇİCİ 24. ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR” KAPSAMINDA TAŞERON PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇMEK İÇİN YAPMIŞ OLDUKLARI BAŞVURULARIN ÖN İNCELEME SONUÇLARI

696 VE 375 SAYILI KHK GEÇİCİ 24. ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR” KAPSAMINDA TAŞERON PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇMEK İÇİN YAPMIŞ OLDUKLARI BAŞVURULARIN ÖN İNCELEME SONUÇLARI
19/02/2018
Diğer Haberler