Yönetim Kurulu Başkanlığından Ortaklarımıza Duyuru - 06.03.2017

Yönetim Kurulu Başkanlığından Ortaklarımıza Duyuru - 06.03.2017
06/03/2017

KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

ORTAKLARIMIZA DUYURU

 

Şirketimiz 2016 Yılı ticari dönemine ait Olağan Genel Kurulu 20.03.2017 Pazartesi Günü Saat 11:30’da Seyitgazi mahallesi .Hoca Ahmed Yesevi Bulvarı No:15 Melikgazi KAYSERİ adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 18/7. Maddesi kapsamında vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Şirketimizin 2016 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ile Faaliyet Raporları Bağımsız Denetçi Raporu, 13.03.2017 Tarihinden itibaren Şirket Merkezinde tetkiklerinize hazır bulundurulacaktır.

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Duyuru metni için tıklayınız.

                               

Diğer Haberler