Yönetim Kurulu Başkanlığından Ortaklarımıza Duyuru - 15.02.2018

Yönetim Kurulu Başkanlığından Ortaklarımıza Duyuru - 15.02.2018
15/02/2018

KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

ORTAKLARIMIZA DUYURU

Şirketimiz 2017 Yılı ticari dönemine ait Olağan Genel Kurulu 26.03.2018 Tarihinde, Saat: 9:30’da Seyitgazi Mah. Hoca Ahmed Yesevi Bulvarı No:15 Melikgazi /KAYSERİ adresinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 18/7. Maddesi kapsamında vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Duyuru metni için tıklayınız.

Diğer Haberler