İnsan Kaynakları

“Değer Yaratan İnsan Kaynakları”

Kurumsal yapıların en büyük sermayesi insandır. Bu bilinçle, insan kaynağının geliştirilmesi ve insan kaynakları süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

KEPSAŞ olarak insan kaynakları politikamız; çalışanlarımıza, verimli çalışabilecekleri ortamları yaratmak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır.

İnsan kaynakları politikasının temel amacı, sorumlu, yaratıcı, katılımcı, özgüven sahibi, gelişime açık, profesyonel donanımı yüksek, yasalara ve etik değerlere bağlı bir çalışan topluluğu yaratmaktır. KEPSAŞ çalışanlarının, insana, çevreye, kaliteye ve maliyete duyarlı olmaları, öncelik sıralamasının başında gelmektedir. İnsan kaynakları politikasının bir diğer yapı taşı ise takım ruhudur.

KEPSAŞ değerlerini benimseyen, kurum kültürüne uyumlu, gelişime ve değişime açık bir insan profili ile çalışmaktadır.

Boş pozisyonlarımızı, İK portalları ile duyurmaktayız.

İş Başvuru Formu