Kalite Politikamız

VİZYONUMUZ
Gücünü tecrübesinden ve enerjinin doğduğu topraklardan alan KEPSAŞ; güvenilir,
şeffaf ve tüketici memnuniyetini temel alan hizmet anlayışı, sürekliliği hedefleyen
kaliteli yönetim politikası, teknolojiye açık ve yenilikçi üretim dinamizmi ve her
şeyden önemlisi çevre duyarlılığı ile sektöründe gelişime öncülük eden, elektrik
enerjisinin lider tedarik şirketi olmayı vizyon edinmiştir.
MİSYONUMUZ
1928 yılında Kayseri’de doğan teşebbüsten ilham alan KEPSAŞ; günümüze kadar
edindiği eşsiz birikimi ve tecrübeyi kullanarak, donanımlı personeliyle birlikte, şeffaf
ve uygun fiyat politikasıyla, ülkemizdeki tüm tüketicilere en kaliteli, en hızlı ve en
güvenilir hizmeti vermeyi misyon edinmiştir. Sürekliliğe önem veren KEPSAŞ,
sadece tüketicilerinin enerji bedellerini azaltmayı değil, enerji tasarrufuna yönelik
eğitici ve bilgilendirici projelerle kamuoyunu bilinçlendirmeyi ve ülke ekonomisine
katkı sağlamayı da şiar edinmiştir.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Tüketici memnuniyetini sürekli artırmak için temel değerlerimiz doğrultusunda
hizmet vermekle birlikte, kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesi için, en iyi
uygulamaları araştırıp en kısa sürede tüketicilerimizin hizmetine sunulmasını
sağlamaktır. Şirketimiz, kalite hedeflerini kurum genelinde ve birimler bazında
belirler ve bunları her yıl yeniden gözden geçirerek güncelleştirir. Elektrik satış
hizmetlerinin, belirlenen kalite politikasına uygun olarak sunulması, Yönetim
Kurulumuzun takibi, taahhüdü ve güvencesi altındadır.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
 Güven
 Hizmet
 Kalite
 Tecrübe
 Şeffaflık